दहावीच्या बदलेल्या अभ्यासक्रमानुसार पहिल्यांदाच परीक्षेला सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ (बालभारती) सराव प्रश्नसंच उपलब्ध करून देणार आहे.

🗒 २६ नोव्हेंबर पासून दररोज एका विषयाचा प्रश्नसंच संकेतस्थळावर अपलोड केला जाईल.

🎥 ६ डिसेंबर पासून दररोज एका विषयाची उत्तर पत्रिका आणि तज्ज्ञांचे व्हिडीओही उपलब्ध होणार आहेत.

📝 विद्यार्थ्यांनीं सोडवायची कृतीपत्रिका ही संक्षिप्त उत्तरपत्रिका, व्हिडीओ यांच्या माध्यमातून तपासून आपल्या झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

📆 सराव प्रश्नसंच, उत्तरपत्रिका व व्हिडीओ प्रसिद्ध होण्याचे वेळापत्रक

*Download link 

(अनुक्रमे- विषय, प्रश्नसंच, उत्तरपत्रिका व व्हिडीओ दिनांक)

1⃣ प्रथम भाषा
२६ नोव्हेंबर
०६ डिसेंबर

2⃣ द्वितीय भाषा
२७ नोव्हेंबर
०७ डिसेंबर

3⃣ तृतीय भाषा
२८ नोव्हेंबर
०८ डिसेंबर

4⃣ विज्ञान भाग १
२९ नोव्हेंबर
०९ डिसेंबर

5⃣ विज्ञान भाग २
३० नोव्हेंबर
१० डिसेंबर

6⃣ गणित भाग १
०१ डिसेंबर
११ डिसेंबर

7⃣ गणित भाग १
०२ डिसेंबर
१२ डिसेंबर

8⃣ गणित भाग १
०३ डिसेंबर
१३ डिसेंबर

9⃣ गणित भाग १
०३ डिसेंबर
१४ डिसेंबर

🌍 वेबसाईट लिंक
https://goo.gl/fMuVVL

📩 हा मॅसेज दहावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा

दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सराव प्रश्नपत्रिका संच येथून डाउनलोड करा.

विषयांच्या नावाला touch / click करा. सराव प्रश्नपत्रिका संच लगेच डाउनलोड होईल.

माध्यम – मराठी

✍️🚰  मराठी सराव प्रश्नपत्रिका संच 1 
🚰 ✍️  My English 3rd language set1 
🚰✍️ HindiLokbharti 2nd language set1 
🚰✍️ HindiLokwani संयुक्तset1 
🚰✍️ Taruf e urdu set1
🚰✍️ Baugh e urdu set1
✍️🚰 Sanskrut set1

माध्यम – हिंदी
🚰✍️  Hindi kumarbharti set 1 
🚰✍️  English kumarbharti set1
🚰✍️ Urdu kumarbharti set 1 


 पुढील लिंकवरुन सुद्धा डाउनलोड करुन शकता.
http://ebalbharati.in/qbank/

प्रश्नपत्रिका अपलोड करण्याचे अंदाजित वेळापत्रक 

(अनुक्रमे- विषय, प्रश्नसंच, उत्तरपत्रिका व व्हिडीओ दिनांक)
1⃣ *प्रथम भाषा*
२६ नोव्हेंबर
०६ डिसेंबर
2⃣ *द्वितीय भाषा*
२७ नोव्हेंबर
०७ डिसेंबर
3⃣ *तृतीय भाषा*
२८ नोव्हेंबर
०८ डिसेंबर
4⃣ *विज्ञान भाग १*
२९ नोव्हेंबर
०९ डिसेंबर
5⃣ *विज्ञान भाग २*
३० नोव्हेंबर
१० डिसेंबर
6⃣ *गणित भाग १*
०१ डिसेंबर
११ डिसेंबर
7⃣ *गणित भाग १*
०२ डिसेंबर
१२ डिसेंबर
8⃣ *गणित भाग १*
०३ डिसेंबर
१३ डिसेंबर
9⃣ *गणित भाग १*
०३ डिसेंबर
१४ डिसेंबर