🎯 मुख्याध्यापक प्राचार्यांना सहलीला परवानगी मिळण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे.

🎯 प्रस्तावासोबत मुख्याध्यापक, प्राचार्यांचे हमीपत्र (bond) द्यावे.

🎯 विद्यार्थ्यांची यादी

🎯 सहलीच्या ठिकाणाची माहिती

🎯 संस्थेच्या व्यवस्थापनाच्या परवानगीचे पत्र

🎯 आरटीओ पासिंग परवाना जोडणे

🎯 पालकांचे व विद्यार्थ्यांचे हमीपत्र,

🎯 सहलीचे एकूण अंतर व कालावधी जोडणे

🎯 विद्यार्थ्यांच्या रक्तगटाची माहिती,

🎯 सहलीसाठी विद्यार्थी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे

🎯 विद्यार्थ्यांच्या विम्याच्या प्रती

आदी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत